Föreningen norden

Kyrkfika med traditionella nordiska bakverk

I samband med en svensk-finsk gudstjänst med emeritus Hans Stiglund, anordnar Föreningen Norden, lokalavd Boden i samarbete med Svenska kyrkan, ett kyrkfika med traditionella nordiska bakverk.

Kyrkfika med ”Nordiska bakverk” efter gudstjänst i Församlingsgården.

Tid:

Söndag 24 november

Plats:

Överluleå kyrka